Slægtskab mellem Indoeuropæisk, Semitisk og Hamitisk